Eredménykimutatás a könyvelésben

Május végéig esedékes, hogy a könyvelő összeállítja a cégek eredménykimutatását, melyben a vállalkozások 2015-ös évi eredményéről számol be: Forrás: könyvelő Tatabánya. Az eredménykimutatás a könyvelés egyes kategóriáin keresztül áll össze. Ezeket a kategóriákat más néven főcsoportnak nevezi a könyvelő – ezeket az ábécé nagybetűivel jelöli. Csoportoknak nevezi ezen belül az alkategóriákat, és római számmal jelöli. Az eredménykimutatásban az alábbi eredménykategóriákat definiáljuk:
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Ez az összesítés azt mutatja meg, hogy az adott üzleti évben a vállalkozás mennyire volt sikeres a saját vagy viszonteladott termékek értékesítésében, illetve a saját vagy közvetített szolgáltatás eladásában. Ezt a blokkot a könyvelő iroda elkészítheti összköltségeljárással, vagy forgalmiköltség-eljárással. Bármelyiket is választja, pontosan ugyanahhoz az üzemi (üzleti) eredményhez jut el, ami összegszerűen nem térhet el.
B. Pénzügyi műveletek eredménye
Minden vállalkozásnak vannak pénzügyi műveletei, mert a törvény előírja a bankszámla használatát. A pénzügyi műveleteknek ennélfogva eredménye is keletkezik, még ha ez nem is jelentős egy kisvállalkozásnál.
C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)
Az előző két eredménykategória összevonásával számítja ki a könyvelő, ez egyszerű összesítés. Ezért ebben minden benne van, ami a szokásos üzletmenet során realizálódott eredménynek minősül.
D. Rendkívüli eredmény
A rendkívüli tételek olyan bevételek és ráfordítások, amelyek a rendes üzletmeneten kívül esnek, nem kötődnek a szokásos vállalkozási tevékenységhez. Például egy kártérítés.
E. Adózás előtti eredmény (C+D)
Az üzleti évben a vállalkozás által gazdaságilag realizált eredményről tájékoztat, azaz már minden benne van, ami az eredményességet befolyásolja.
F. Adózott eredmény
Az adózás előtti eredményből a könyvelő levonja a társasági adót, és ha így pozitív érték adódik, az nyereséget jelent, ha negatív, az veszteséget.
G. Mérleg szerinti eredmény
Ha az adózott eredmény pozitív volt, akkor a tulajdonosok osztalékot vehetnek ki, melyre az osztalék-kifizetés szabályai szerint kell még adót fizessenek, ami független a székhelytől (Tatabánya, Tata). Az osztalék levonása után megmaradt összeg képezi e mérleg szerinti eredményt, ami végső soron növeli a cég saját tőkéjét a könyvelésben.