Mi a teendő saját tőke hiánya esetén?

A Focus Audit Kft. blogbejegyzésben a saját tőke számviteli kezelése kapcsán nyújt segítséget az érintetteknek. A saját tőke mozgások elszámolása, a megfelelő tőkerendezési elv kiválasztás midig nehéz feladat, melyben a Focus Audit Kft. adótanácsadói, könyvvizsgálói készséggel segítenek Önöknek. Jelen írásunkban a Focus Audit Kft. Mi a teendő saját tőke hiánya esetén? című cikkéből szemezgettünk.

Egy gazdasági társaság életében előfordulhat, hogy a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökken. Mi a teendő ebben az esetben? Hogyan lehet rendezni a saját tőkét pénzbefizetéssel, ha az összeg a pénztárban rendelkezésre áll?

Az ügyvezető összehívja a taggyűlést
A Ptk. 3:189. §-a alapján az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut – többek között -, hogy a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent.

A tagok döntenek a törzstőke rendezésének módjáról
A (2) bekezdés szabályozza a rendezés lehetőségeit: a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról, mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűnését kell elhatározni.

A saját tőke hiányának rendezésére a pénztárban rendelkezésre álló pénzeszközök nem alkalmasak, azok a 2,5 millió forint összegű saját tőke pénzeszközei, vagy a hitelezőkkel szembeni kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek.

A pótbefizetés intézményét a Ptk. 3:183. §-a szabályozza. Alapvető feltétel, hogy a társasági szerződés jogosítsa fel a taggyűlést arra, hogy a veszteség fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő. Ha a társasági szerződés ilyen felhatalmazást nem tartalmaz, akkor először a társasági szerződést kell módosítani, és csak ezt követően hozhat döntést a taggyűlés a pótbefizetésről a Ptk. 3:183. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint.

A teljes blogbejegyzés elolvasható a Focus Audit Kft. weboldalán. Könyvvizsgálat, audit, adótanácsadás, IFRS tanácsadás – www.focusaudit.hu
Saját tőke könyvvizsgálat